Advies over wayfinding

De weg kunnen vinden op een onbekende locatie? Dat is waar wayfinding om draait. Voornamelijk op grote terreinen of in complexe gebouwen zoals universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen. Hoe navigeert iemand? En met welk vervoermiddel? Of met welke beperkingen? Wanneer is bewegwijzering goed leesbaar en herkenbaar?

Wayfinding

Wayfinding is de wijze waarop mensen zich gedragen om de weg te vinden. En daarvoor zijn aanwijzingen nodig. Bewegwijzering is een mogelijkheid om deze aanwijzingen te geven.

Wayfinding begint al thuis, tijdens de voorbereiding van een bezoek en eindigt weer bij terugkeer. De afgelegde reis (‘customer journey’) en de opgedane ervaringen (‘customer experience’) dragen in hoge mate bij aan de mening van de bezoeker over de organisatie. Voor organisaties die hechten aan een sterk merk en een goed imago is bewegwijzering een zeer belangrijk instrument.

Wayfinding is gebaseerd op drie stappen: het zoeken naar informatie over mogelijke routes, het kiezen van de best passende route en tenslotte het afleggen van deze route. En dit proces herhaalt zich gedurende het traject totdat de eindbestemming is bereikt. Hierdoor is het verstrekken van de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats cruciaal. Deze informatie kent verschillende verschijningsvormen. Via bewegwijzeringssystemen, maar ook via innovatieve wayfinding apps of herkenning van een in het oog springend object op de route.

Strategie

hanskraan wayfinding heeft zich gespecialiseerd in planontwikkeling, oftewel het opstellen van een wayfinding strategie. Via een uitgebreide inventarisatie en analyse wordt een informatieplan en programma van eisen opgesteld. Desgewenst in combinatie met een nieuw ontwerp. Aan de hand van dit plan wordt een leverancier gezocht. De ervaring heeft geleerd dat deze werkwijze leidt tot de hoogste kwaliteit binnen het beschikbare budget.

Bij nieuw- of verbouw, of in samenhang met de wijziging van de visuele identiteit, is het maken van een gedegen plan een voorwaarde voor een goede bewegwijzering.

Productie

Wilt u dat uw project ’turn key’ wordt opgeleverd? Dan verzorgen wij ook voor u de productie en de montage van de bewegwijzering

Meer weten over de verschillende mogelijkheden? Neem contact op voor aanvullende informatie.

Meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op.

  Voornaam

  Achternaam

  Telefoon

  Uw e-mail

  Meer weten?

  Neemt u gerust contact met ons op.

   Voornaam

   Achternaam

   Telefoon

   Uw e-mail