Advies over wayfinding en bewegwijzering?

Klik hier voor meer informatie ››

Wayfinding

hanskraan wayfinding - voorbeeld bewegwijzering

De weg kunnen vinden op een onbekende locatie. Op grote terreinen of in complexe gebouwen zoals universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen. Hoe navigeert iemand? En met welk vervoermiddel? Of met welke beperkingen? Wanneer is bewegwijzering goed leesbaar en herkenbaar? Bewegwijzering is een mogelijke oplossing voor het vraagstuk ‘wayfinding’. Wayfinding is de wijze waarop mensen zich gedragen om de weg te vinden.