Gemeente Almelo

Bewegwijzering stadhuis

Een van de door de gemeente gedefinieerde deelprojecten bij de bouw van het nieuwe stadhuis is bewegwijzering.

Door de projectleider van de nieuwbouw is in een vroegtijdig stadium duidelijk gemaakt dat bewegwijzering niet iets wat er ‘zo maar’ even bij gedaan kon worden. Al snel werd duidelijk dat advies vooraf gewenst was om de juiste leverancier te kunnen kiezen. Door de deelprojectleider is ondersteuning gevraagd en gevonden bij hanskraan wayfinding. Bijkomend voordeel was dat een bedrijf uit de eigen gemeente het advies kon bieden.

Masterplan wayfinding stadhuis

Gestart is met een uitgebreide analyse en inventarisatie van de afzonderlijke plattegronden, inrichtingsplannen van de architect, en de definiëring van doelgroepen. Dit informatieplan, met als bijlage een vlekkenplan waarin alle locaties staan vermeld waar informatie benodigd is, heeft geleid tot een nauwe samenwerking met de architect www.kraaijvanger.nl en het bouwmanagement bureau www.abcnova.nl.

Ontwerp bewegwijzering stadhuis

Na oplevering van het wayfindingplan is de vraag gesteld of ook het ontwerp en het bestek verzorgd kon worden. Gestart is met de ontwikkeling van een ‘sign family’ passend bij de gemeente en het gebouw. Ontwerp is daarna vertaald in een bestek.

Bordenplan bewegwijzering stadhuis

Naast het ontwerp en het bestek is voor elke positie in het stadhuis de redactie vastgesteld: welke informatie wordt op welk type sign verstrekt. Dit is uitgewerkt in een gedetailleerd bordenplan.

Realisatie bewegwijzering

Door de gemeente is met behulp van alle documenten een aanbesteding gedaan. Na de keuze voor een leverancier is begeleiding gegeven aan de realisatie. Het nieuwe stadhuis is eind maart 2015 in gebruik genomen.

Meer weten over de wijze waarop bewegwijzering in een stadhuis, stadskantoor of gemeentehuis kan worden gerealiseerd? Bel of mail ons!