Royal HaskoningDHV

Doorvertaling huisstijl

Binnen de organisatie was na de introductie van het nieuwe logo behoefte aan ondersteuning bij de doorvertaling van de huisstijl naar de diverse locaties binnen Nederland. Daarnaast was ondersteuning gewenst bij de overleggen tussen de Nederlandse facilitaire organisatie en de Engelse communicatie afdeling.

Inventarisatie huisstijl, programma van eisen, selectie leverancier

Gestart is met een inventarisatie van alle kantoren. Daarbij is onderscheid gemaakt naar gevelsigns, buitenbewegwijzering, binnenbewegwijzering en overige signage. Na de inventarisatie is met gebruikmaking van de op dat moment beschikbare richtlijnen een visuele doorvertaling gemaakt naar de nieuwe huisstijl. Tevens is de doorvertaling gemaakt van ontwerp naar technische specificaties. In samenwerking met leveranciers zijn de technische specificaties toegepast voor diverse prototypes. De gekozen technische specificaties en vastgestelde wijze van uitvoering zijn als bijlage bij een offerte aanvraag gestuurd naar een aantal leveranciers. Op basis van de specificaties en de voorstellen van de leveranciers hoe het project te realiseren was een goed onderbouwde keuze voor een leverancier mogelijk.

Plan van aanpak

Met de leverancier is het definitieve plan van aanpak opgesteld. Aan de hand van dit plan is Royal HaskoningDHV in staat gesteld de werkzaamheden zelf te volgen en bij te sturen. Op de achtergrond is op afroep advies gegeven.